dilluns, 18 de juliol de 2011... ala recerca d'un gorg desconegut som anat... i moll com també perdut me som quedat...
... la senyora d'èia: " renunciar a la nuclear significa situar-nos a un nivell de preus similar al d'Itàlia, aproxiamdament un 20 % més..." pregunta: Creu que la Comissió Nacional de l'Energia té prou independència?....Fins a l'entrada en vigor de la LLei d'economia sostenible les nostres opinions eren recurribles i el nostre criteri no és transformava de vegades en decisió definitiva. Ara a desaperagut el recurs d'alçada, la qual cosa dona fortalesa al regulador, que també a guanyat capacitat sancionadora. Hi ha una assignatura pendent: donar a la CNE la competència per fixar tarifes..." donen a pensar els comentaris de la que fa fins quatre dies era la presidenta...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada